โครงการทั้งหมดในหมวด "โครงการวัฒนธรรม"

องค์กรไม่แสวงผลกำไร มูลนิธิเพื่อการกุศล รู้สิช สมาคม รู้สิช (The Rusich Association)

พบกับนักเขียนนิทานสำหรับเด็กชื่อดังของรัสเซีย นายวาเลนติน ปอสต์นิคอฟ

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ปี 2566 มูลนิธิเพื่อการกุศล รู้สิช (The Rusich Association) และศูนย์รัสเซียในกรุงเทพมหานคร ได้จัดการพบกับนักเขียนนิทานสำหรับเด็กชื่อดังของรัสเซีย นายวาเลนติน ปอสต์นิคอฟ โดยจัดในสถานที่ของสมาคมรู้สิช ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีประเทศไทย

1 2