ทีมงานของเรา

องค์กรไม่แสวงผลกำไร มูลนิธิเพื่อการกุศล รู้สิช สมาคม รู้สิช (The Rusich Association)

นายอเล็กเซย์ คอสมากอฟ

อิเมล์ของท่าน

info@rusich.world

ทีมงานของเรา

หัวหน้าภาคโครงการกางด้านการศึกษาและวัฒนธรรม อาจารย์สอนภาษารัสเซียและรัสเซียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั

องค์กรไม่แสวงผลกำไร มูลนิธิเพื่อการกุศล รู้สิช สมาคม รู้สิช (The Rusich Association)