ทีมงานของเรา

องค์กรไม่แสวงผลกำไร มูลนิธิเพื่อการกุศล รู้สิช สมาคม รู้สิช (The Rusich Association)

นาย อันตน ซาวกอฟ

อิเมล์ของท่าน

info@rusich.world

ทีมงานของเรา

ข้อมูลหลัก

อาศัยอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 10 ปี
เป็นวิศวกรต้นทุนมืออาชีพ ได้เข้าร่วมการเตรียมและดำเนินการโครงการก่อสร้างต่างๆ มากกว่า 200 โครงการในประเทศรัสเซีย เช่นการปรับปรุงทางด้านอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าระบบพลังน้ำปารติซันสกายา การต่อระบบก๊าซที่โรงงานไฟฟ้าและความร้อนหมายเลข 2 ในเมืองฮาบารอฟสก์ การวางระบบวิศวะของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ปริมอร์สกี ออเคอานารีอุม
เป็นนักกีฬามืออาชีพ และโค้ชสอนการต่อสู้มือเปล่า สมาชิกทีมชาติไทยกีฬาการต่อสู้มือเปล่า ผู้เข้าร่วมและผู้ชนะการแข่งขันการต่อสู้มือเปล่าระดับนานาชาติหลายครั้ง
เป็นสามาชิกขององค์กรไม่แสวงผลกำไรกล่าวคือ มูลนิธิเพื่อการกุศล รู้สิช (ประเทศรัสเซีย) และ สมาคม รู้สิช (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อการดำเนินการโครงการทางด้านวัฒนธรรม การศึกษาและกีฬาทั้งในประเทศไทยและรัสเซีย อาศัยอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 10 ปี

ความเชี่ยวชาญ

การติดตามและการบันทึกผลการทำงานของทีมงาน
การวิเคราะห์ข้อมูล บิ๊ก ดาต้า
การวิเคราะห์ข้อมูลเข้าและออก
การเตรียมรายงานทางด้านต่างๆเกี่ยวกับผลการทำงานของโครงการและบริษัทในทุกระดับ

การศึกษา

ปี2551 สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคนิคเแห่งรัฐประจำเมืองฮาบารอฟสก์ คณะวิชาเศรษฐศาสตร์และบริหาร สาขาวิชา วิธีการคณิตศาสตร์ในเศรษฐกิจ (เกียรตินิยม)

องค์กรไม่แสวงผลกำไร มูลนิธิเพื่อการกุศล รู้สิช สมาคม รู้สิช (The Rusich Association)