ทีมงานของเรา

องค์กรไม่แสวงผลกำไร มูลนิธิเพื่อการกุศล รู้สิช สมาคม รู้สิช (The Rusich Association)

นางสาว อิเนสส้า แอเลียเชว่า

อิเมล์ของท่าน

info@rusich.world

ทีมงานของเรา

ข้อมูลหลัก

อาศัยอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 10 ปี
นักการตลาดมืออาชิพ เป็นผู้พัฒนากลยุทธ์การตลาดและการนำบริษัทใหม่เข้าตลาดรัสเซียและไทยมากกว่า 50 บริษัท
โปรดิวเซอร์ภาพยนต์และโทรทัศน์มืออาชีพ (เมื่อปี 2564 ได้เข้าร่วมมือในโครงการสร้างซีรียส์โทรทัศน์ระดับประเทศของรัสเซียและเว็บแพลต์ฟอร์มทั้งหมด 6 โครงการ)
อาจารย์สอนมืออาชีพในวิชา การตลาด และการโฆษณา (สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรและกฏหมายแห่งรัฐประจำเมืองฮาบารอฟสก์ สาขาฟาร์อีสต์ของมหาวิทยาลัยสมาคมประเทศรัสเซีย)
เป็นสามาชิกขององค์กรไม่แสวงผลกำไรกล่าวคือ มูลนิธิเพื่อการกุศล รู้สิช (ประเทศรัสเซีย) และ สมาคม รู้สิช (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อการดำเนินการโครงการทางด้านวัฒนธรรม การศึกษาและกีฬาทั้งในประเทศไทยและรัสเซีย อาศัยอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 10 ปี

ความเชี่ยวชาญ

การสร้างทีม การอบรม และการบริหารทีมของแต่ละโครงการ การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์และยุทธวิธี การสร้างภาพและชื่อเสียงอย่างรอบด้าน และการประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการและบริษัท
การพัฒนาและการดำเนินการตามแผนการตลาด
การบริหารจัดการในส่วนของไอทีของโครงการและบริษัท
การสร้างผลิตภัณฑ์สื่อวิดีทัศน์ (เช่นคลิป โฆษณา การออกอากาศไลฟ์สด ๆลๆ) สำหรับโครงการและบริษัท

การศึกษา

ปี 2547 สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ สถาบันวิชาการเศรษฐศาสตร์และกฎหมาย ประจำเมืองฮาบารอฟสก์ คณะวิชาความสัมพันธ์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชา การโฆษณา (เกียรตินิยม)
ปี 2547 สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐศึกษาศาสตร์ ประจำเมืองฮาบารอฟสก์ สาขาวิชานักแปล ล่ามและนักแปลภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยม)
ปี 2564 สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ การภาพยนต์และโทรทัศน์ คณะวิชาศิลปะวิดีทัศน์ สาขาวิชา โปรดิวเซอร์ภาพยนตร์และโทรทัศน์ (เกียรตินิยม)

องค์กรไม่แสวงผลกำไร มูลนิธิเพื่อการกุศล รู้สิช สมาคม รู้สิช (The Rusich Association)