ทีมงานของเรา

องค์กรไม่แสวงผลกำไร มูลนิธิเพื่อการกุศล รู้สิช สมาคม รู้สิช (The Rusich Association)

นายโอเล็ก กาบาลินอฟ

อิเมล์ของท่าน

info@rusich.world

ทีมงานของเรา

ข้อมูลหลัก

อาศัยในประเทศไทยเป็นเวลามากกว่า 10 ปี
ผู้ก่อตั้่งและผู้บริหารขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรกล่าวคือ มูลนิธิเพื่อการกุศล รู้สิช (ประเทศรัสเซีย) และสมาคม รู้สิช (ประเทศไทย) ที่ดำเนินการโครงการต่างๆทางด้านวัฒนธรรม การศึกษา และกีฬาทั้งในสหพันธรัฐรัสเซีย และราชอาณาจักรไทย
ผู้ก่อตั่งและผู้บริหารอย่างต่อเนื่องของสำนักงานใหญ่ของสมาคมการต่อสู้มือเปล่านานาชาติ (HSIF) ในประเทศไทย
ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหารของเครือบริษัท รู้สิช (ประเทศไทย) ซึ่งประกอบด้วยสโมสรศิลปะการต่อสู้ รู้สิช คลับ (Rusich Club) บริษัทอสังหาริมทรัพย์ รู้สิชพร้อพเพอร์ตี้ (Rusich Property) บริษัทให้บริการช่วยเหลืออย่างรอบด้านให้กับคนรัสเซียในประเทศทย รู้สิช ไลฟ์ (Rusich Life)
นักกีฬาชำนาญระดับนานาชาติ (ยศตามระบบของประเทศรัสเซีย) การต่อสู้มือเปล่า (สายดำเฉพาะบุคคล สลักชื่อ) โค้ชทีมชาติไทยกีฬาการต่อสู้มือเปล่า ผู้เข้าร่วมและผู้ชนะการแข่งขันการต่อสู้มือเปล่าระดับนานาชาติหลายครั้ง อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานกว่า 10 ปี
ผู้ได้รับรางวัลสลักชื่อจากสมาคมตำรวจไทยนานาชาติ (Thai-International Police Foundation)
ผูู้แทนอย่างเป็นทางการของสมาคมตำรวจนานาชาติ (International Police Foundation) (IPA)

ความเชี่ยวชาญ

การสร้างทีมและการอบรมของทีมสำหรับการดำเนินการในโครงการต่างๆของทุกระดับ การพัฒนาโครงการทั้งในเชิงกลุยทธ์ และยุทธวิธีของทุกระดับ การพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างรอบด้าน การบริหารโครงการขนาดใหญ่และแบรนด์เครือข่าย (umbrella brand)

การศึกษา

2549 มหาวิทยาลัยเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก (สถาบันปุชกิน) คณะวิชาเศรษฐศาสตร์และการลงทุน สาขาวิชา การบริหารจัดการ

องค์กรไม่แสวงผลกำไร มูลนิธิเพื่อการกุศล รู้สิช สมาคม รู้สิช (The Rusich Association)