โครงการทั้งหมดในหมวด "โครงการกีฬา"

องค์กรไม่แสวงผลกำไร มูลนิธิเพื่อการกุศล รู้สิช สมาคม รู้สิช (The Rusich Association)

จัดการแข่งขันโอเพ่น ในการต่อสู้มือเปล่าและวิชาการป้องกันตัว ในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 นีั้ สมาคมกีฬา รู้สิช ได้จัดเทศกาลการกีฬาอันแท้จริง โดยมีนักกีฬาวัยต่างๆตั้ง 43 ท่านได้เข้าร่วมการแข่งขันโอเพ่นในการต่อสู้และป้องกันตัว ของประเทศไทยที่ได้จัดมาเป็นครั้งที่สองแล้ว โดยการแข่งขันวิชาป้องกันตัวได้จัดในประเทศไทยเป็นครั้งแรก หนึ่งในคณะกรรมการเป็นกรรมการระดับ 1 วิชาการต่อสู้มือเปล่าและวิชาป้องกันตัว นายอันด์เรย ซูลาเย็ฟ ที่ได้รับเชิญเป็นพิเศษ

การสัมมนานานาชาติสำหรับกรรมการและโค้ชการต่อสู้มือเปล่าและวิชาการป้องกันตัว

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 สมาคมกีฬา รู้สิช ได้จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับกรรมการระดับนานาชาติของกีฬาการต่อสู้ด้วยมือเปล่าและการป้องกันตัว เนื่องจากเมื่อปี 2566 นี้ได้มีกติกาใหม่ได้มีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสิน ถูกนำเสนอและอธิบายโดยมีกรรมการมืออาชีพ นายอันด์เรย ซูลาเย็ฟ ได้รับเชิญเป็นพิเศษเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้