โครงการของเรา

องค์กรไม่แสวงผลกำไร มูลนิธิเพื่อการกุศล รู้สิช สมาคม รู้สิช (The Rusich Association)

ความร่วมมือกับตำรวจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 ผู้แทนจากสมาคม รูสิช (The Rusich Association) ในฐานะผู้แทนของชาวรัสเซียในประเทศไทย ได้เข้าพบผู้กำกับการตำรวจท่องเที่ยวพลตำรวจโท ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยในเรื่องความร่วมมือเพื่อประสานงานระหว่างนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษารัสเซียกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไทย ความร่วมมือดังกล่าวนั้นเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศรัสเซียมาเที่ยวไทยอยู่อันดับต้นๆของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมดเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วตามสถิติของ ททท.