โครงการของเรา

องค์กรไม่แสวงผลกำไร มูลนิธิเพื่อการกุศล รู้สิช สมาคม รู้สิช (The Rusich Association)

การจัดงาน เขียนตามคำบอกให้ถูกครบถ้วน (Total dictation)

2021-2024

สมาคม The Rusich Association เป็นผู้ร่วมจัดงาน เขียนตามคำบอกให้ถูกครบถ้วน ในปี 2564 และ 2567 ในเมืองพัทยา โดยสถานที่จัดงานในเมืองพัทยาได้มีชาวรัสเซีย ที่ต้องการเข้าร่วมการเขียนงาน Total Dictation แบบอฟฟไลน์ ในประเทศไทย

В Таиланде в "Тотальном диктанте" поучаствовали 50 человек.
"Тотальный диктант" прошел во всех регионах Таиланда, где есть россияне.