โครงการของเรา

องค์กรไม่แสวงผลกำไร มูลนิธิเพื่อการกุศล รู้สิช สมาคม รู้สิช (The Rusich Association)

การสัมมนานานาชาติสำหรับกรรมการและโค้ชการต่อสู้มือเปล่าและวิชาการป้องกันตัว

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 สมาคมกีฬา รู้สิช ได้จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับกรรมการระดับนานาชาติของกีฬาการต่อสู้ด้วยมือเปล่าและการป้องกันตัว เนื่องจากเมื่อปี 2566 นี้ได้มีกติกาใหม่ได้มีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสิน ถูกนำเสนอและอธิบายโดยมีกรรมการมืออาชีพ นายอันด์เรย ซูลาเย็ฟ ได้รับเชิญเป็นพิเศษเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ในทีทำการของสมาคมกีฬา รู้สิช นอกจากการสัมมนาสำหรับกรรมการ โค้ชทุกท่านของสมาคมรู้สิชได้โอกาสพัฒนาทักษะ ในการสัมมนาสำหรับโค้ชศิลปะการต่อสู้ด้วย โดยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและนำความรู้ที่ได้ศึกษามาไปใช้ในภาคปฏิบัตเป็นเอกลักษณ์ของพนักงานของสมาคม รู้สิช ทุกๆคน