โครงการของเรา

องค์กรไม่แสวงผลกำไร มูลนิธิเพื่อการกุศล รู้สิช สมาคม รู้สิช (The Rusich Association)

ทดสอบด้วยการเขียนตามคำพูด (Dictation) หมวดวรรณกรรม ประจำปี 2566 จัดเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2566 ได้มีกิจกรรมเพื่อการศึกษาระหว่างประเทศ การทดสอบภาษาโดยเขียนตามคำพูด (Dictation) หมวดวรรณกรรม ในพื้นที่ของสมาคมรูสิช (The Rusich Association) เมืองพัทยา (ประเทศไทย) พื้นที่ขอสมาคมเป็นหนึ่งใน 10000 จุดทั่วโลกที่ได้จัดกิจกรรมนี้ โดยไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม และทุกคนสามารถเข้ากิจกรรมนี้ได้ด้วย ซึ่งมีข้อสอบอยู่ทั้งหมด 40 ข้อเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยภาพประกอบที่มีสีสัน โดยให้ผู้เข้าร่วมเลือกคำตอบที่ถูกต้องจากหลายๆข้อ
ผู้เข้าร่วมได้สนุกกับบรรยากาศของงานที่เต็มไปด้วย มิตรภาพ และความรู้ใหม่ และสามารถทั้งตรวจสอบความรู้ของตนและได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ และแน่นอนอยู่แล้วว่า ผู้จัดงานได้มอบประกาศนิยบัตรระบุชื่อให้กับผู้เข้าร่วมทุกท่าน เราขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ในเมืองพัทยา ท่านสามารถดูผลการทดสอบที่ใส่รหัสแล้วข้างล่าง ขอแจ้งเพื่อทราบว่า ผู้เข้าร่วมได้เลือกเลขประจำตัวให้กับตัวเองทุกคน ค่าคะแนนของคำตอบที่ถูกต้องเท่ากับ 5 คะแนน แล้วเราจะพบกันใหม่ในงาน เขียนตามคำพูด หมวด วรรณกรรม ประจำปี 2567