โครงการของเรา

องค์กรไม่แสวงผลกำไร มูลนิธิเพื่อการกุศล รู้สิช สมาคม รู้สิช (The Rusich Association)

สมาคมตำรวจนานาชาติ (IPA: International Police Association)

ในปี 2567 สโมสร สมาคมตำรวจ (หรือ IPA ในประเทศรัสเซีย) ยังขยายอยู่อย่างต่อเนื่อง เมื่อไม่นานได้มีท่านใหม่ เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจากเอเซียอาคเนย์เข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคม
ด้วยการเห็นด้วยที่ตรงกับจุดประสงค์และเป้าหมายของสมาคมตำรวจนานาชาติ นายพลนิคม กนกภัยพิพัฒน์ เป็นรองผู้กำกับตำรวจนครบาลไทย ได้ยื่นคำขอเพื่อเป็นสมาชิกของสมาคม นาย โอเล็ก คาบาลินอฟ สมาชิกของสโมสร สมาคมตำรวจ (IPA ในประเทศรัสเซีย) ผู้แทนอย่างเป็นทางการของสมาคมการต่อสู้ป้องกันตัวระยะประชิดในประเทศไทย หัวหน้าโค้ช กีฬาอัครารย์ และกัปตันทีมชาติไทยกีฬาการต่อสู้ป้องกันตัวระยะประชิดได้มอบบัตรสมาชิกให้กับเพื่อนสมาชิกท่านใหม่

สมาคมตำรวจนานาชาติ (IPA: International Police Association) เป็นสมาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจและพนักงานตำรวจที่เป็นพลเรือนนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของโลก มีสมาชิกมากกว่า 3 แสน 8 หมื่นคนจาก 65 ประเทศ ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. 2520 สมาคมได้รับสถานะเป็นที่ปรึกษาและมีผู้แทนในสหภาพยุโรป ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. 2538 อยู่ในบัญชีรายชื่อองค์กรเอกชนนานาชาติของสหประชาชาติ