โครงการของเรา

องค์กรไม่แสวงผลกำไร มูลนิธิเพื่อการกุศล รู้สิช สมาคม รู้สิช (The Rusich Association)

การอุปการะโรงพยาบาลไทย ที่กำลังรบคนไข้ป่วยโรคโควิด

2020-2021

การอุปการะเฉพาะทางกับโรงพยาบาลไทย ที่มีบุคลากรรักษาคนไข้ป่วยโรคโควิดเฉพาะทาง รวมกับสมาคมแชมป์โลกของกีฬาต่างๆของประเทศไทย

นริส ต่อทุนจิตอาสา วีรบุรุษแชมป์โลกไทย - รัสเซีย ร่วมสมทบ อีก 1 เดือน