โครงการของเรา

องค์กรไม่แสวงผลกำไร มูลนิธิเพื่อการกุศล รู้สิช สมาคม รู้สิช (The Rusich Association)

เราช่วยเหลือท่านให้ช่วยเหลือคนอื่น

ในนามของสมาคม รูสิช (The Rusich Association) เราสนับสนุนมูลนิธิ สว่างบริบูรณ์มาโดยตลอด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ปฐมพยาบาลให้กับทุกคนในทุกกรณี รวมทั้งกรณีที่ร้ายแรงที่สุด และเรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการเป็นผู้เชื่อมโยงระหว่างมูลนิธิและชุมชนคนรัสเซียในประเทศไทย
ท่านสามารถสนับสนุนกิจการของมูลนิธิ เพื่อการกุศล รูสิชได้ ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีของมูลนิธิในประเทศไทย โดยไม่จำกัดจำนวนเงินบริจาค
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 626-256488-8 ชื่อบัญชี The Rusich Association