โครงการของเรา

องค์กรไม่แสวงผลกำไร มูลนิธิเพื่อการกุศล รู้สิช สมาคม รู้สิช (The Rusich Association)

สมาคม Rusich & สมาคม Russkiy Mir ขอเชิญผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “รัสเซียมุมเล็กๆ ในแบบของฉัน” (My little Russia)

เกณฑ์ในการประกวด  

  • ผู้เข้าร่วมการประกวดจัดทำคลิปวีดีโอเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต หรือเรื่องราวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศรัสเซียที่ปรากฎในท้องถิ่นของตน 
  • ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทำคลิปวีดีโอได้อย่างอิสระ โดยไม่มีจำกัดรูปแบบการนำเสนอ เทคนิคการถ่ายทำ เทคนิคการผลิต และการตัดต่อ โดยจะต้องมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับหัวข้อของการประกวด 
  • คลิปวีดีโอมีความยาวไม่เกิน 15 นาที 
  • ภาษาที่ใช้ในการประกวด คือ  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษารัสเซีย  โดย   ผู้เข้าประกวดต้องจัดทำซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษประกอบ 
  • คณะกรรมการจะตัดสินจากความถูกต้องของเนื้อหา รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับเนื้อหา ความน่าสนใจ และใช้เวลาได้ตรงตามที่กำหนด  
  • การตัดสินของคณะกรรมการจะถือเป็นที่สุด โดยลิขสิทธิ์ในผลงานเป็นของ ผู้จัดงาน และสามารถนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการประกวด 

  • บุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยไม่จำกัดอายุ 

ประเภทการประกวด 

คลิปวิดีโอที่มีความยาวไม่เกิน 90 วินาที จำนวน 5 รางวัล 

คลิปวิดีโอที่มีความยาวไม่เกิน 3 นาที จำนวน 5 รางวัล 

คลิปวิดีโอที่มีความยาวตั้งแต่ 3 นาที ถึง 15 นาที จำนวน 5 รางวัล 

รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล 

รางวัลการประกวด 

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 5000 บาท จำนวน 1 รางวัล 

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 3000 บาท จำนวน 1 รางวัล 

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3  เงินรางวัล 1000 บาท จำนวน 3 รางวัล 

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 3000 บาท จำนวน 1 รางวัล 

ระยะเวลาในการประกวด 

ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม 2567  โดยจะมีพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศ ในเดือนพฤษภาคม 2567  

ผู้ที่สนใจสามารถส่งส่งคลิปวิดีโอหรือลิ้งก์วีดีโอ (ตั้งค่าเป็น “สาธารณะ”) ทางอีเมล์ info@rusich.world 

ผลงานวิดีโอการแข่งขันทั้งหมด (YouTube)

การส่งผลงานถือเป็นการยินยอมตกลงของผู้ส่งผลงานและผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ส่งผลงานต่อเงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาทุกชิ้นถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดประกวด ผู้จัดประกวดถือว่าตนเองมีสิทธินำผลงานที่ได้รับการส่งเข้าประกวดไปเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดแสดงเผยแพร่และกิจกรรมอื่น