โครงการของเรา

องค์กรไม่แสวงผลกำไร มูลนิธิเพื่อการกุศล รู้สิช สมาคม รู้สิช (The Rusich Association)

การประสานงานกับผู้มาเลือกตั้งในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียในปี 2567

ด้วยประสบการณ์การควบคุมบุคคลเป็นจำนวนมากและการประสานกระบวนการทำงานในทุกระดับ และความร่วมมือกับสมาคมตำรวจนานาชาติ (IPA) และเจ้าหน้าที่ตำรวจไทย ผู้แทนของสมาคม รูสิช ได้ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการทำงานของผู้แทนจากคณะกรรมการเลือกตั้งในการเลือกตั้งท้องถิ่นสถานที่เลือกตั้งในโรงแรม รอยัลคลิฟ แกรนด์โฮเทล ในเมืองพัทยา (ประเทศไทย) ซึ่งกระบวนการเลือกตั้งดำเนินการได้ปกติปราศจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ แม้แต่ปริมาณคนที่เข้ามาเลือกตั้งมีมากกว่า ที่คาดไว้ และต้องขยายระยะเวลาการทำงานของสถานที่เลือกตั้งเป็นเวลา 4 ชั่วโมง
В Паттайе голосование на выборах президента РФ продлили в общей сложности на четыре часа.