โครงการของเรา

องค์กรไม่แสวงผลกำไร มูลนิธิเพื่อการกุศล รู้สิช สมาคม รู้สิช (The Rusich Association)

การเข้าร่วมแสดงในพิธีเปิดงานสัปดาห์แห่งวัฒนธรรมรัสเซียประจำปี ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นและสนุกสำหรับทั้งนักเรียนและครูสอนของสมาคมรูสิช คือการแสดงในพิธีเปิดงานสัปดาห์แห่งวัฒนธรรมรัสเซียประจำปี ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่อันดับต้นๆของประเทศไทย ขอขอบพระคุณท่านคณะบดี รองศาสตราจารย์ ดร. สุรเดช โชติอุดมพันธ์ที่ท่านได้เชิญชวนพวกเรามา และขอขอบคุณท่านผู้ชมสำหรับความตื่นเต้น ความดีใจและการปรบมืออย่างจริงอกจริงใจ นักแสดงของเราทุกคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่อยากขอขอบคุณทุกๆท่านอย่างยิ่ง