โครงการของเรา

องค์กรไม่แสวงผลกำไร มูลนิธิเพื่อการกุศล รู้สิช สมาคม รู้สิช (The Rusich Association)

โครงการเพื่อการกุศล ให้ความช่วยเหลือกับวัดไทยและโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในช่วงโรคระบาด

2020-2021

กิจกรรมเพื่อการกุศล ให้ความช่วยเหลือวัดและโรงเรียนในจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งได้รับผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดจากการระบาดของโรคโควิด-19 การนำของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือโดยตรง