โครงการของเรา

องค์กรไม่แสวงผลกำไร มูลนิธิเพื่อการกุศล รู้สิช สมาคม รู้สิช (The Rusich Association)

เทศกาลแห่งมิตรภาพ We are together ที่กรุงเทพฯ

2019

การแสดงฝีมือศิษย์สโมสรศิลปะการต่อสู้ รู้สิชคลับที่เทศกาลแห่งมิตรภาพ We are together ที่กรุงเทพฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัคราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำราชอาณาจักรไทย

Children’s Dance Festival “We Are Together” was held in Bangkok.