โครงการของเรา

องค์กรไม่แสวงผลกำไร มูลนิธิเพื่อการกุศล รู้สิช สมาคม รู้สิช (The Rusich Association)

ทีมชาติไทยกีฬาการต่อสู้มือเปล่า

2020 – ปัจจุบัน

การได้รับสถานะการเป็นทีมชาติไทยกีฬาการต่อสู้มือเปล่าอย่างเป็นทางการ โดยทีมประกอบด้วยทั้งชาวไทยและชาวรัสเซีย การเข้าร่วมการแข่งขันอย่างประสบความสำเร็จในการแข่งกีฬาการต่อสู้มือเปล่าระดับนานาชาติ Dmitry Donskoi Cup 2020 (มอสโคว์ เหรียญทองในหมวด การป้องกันตัว รางวัลที่สองของการแข่งขันของทีม) Friendship Cup 2022 (มอสโคว์ เหรียญเงิน และทองแดงในหมวด การป้องกันตัว สามเหรียญทองแดง ในหมวด การต่อสู้)