โครงการของเรา

องค์กรไม่แสวงผลกำไร มูลนิธิเพื่อการกุศล รู้สิช สมาคม รู้สิช (The Rusich Association)

จัดฉลองวันสามัคคีแห่งชาติรัสเซีย

2017 – ปัจจุบัน

จัดฉลองวันสามัคคีแห่งชาติรัสเซียให้กับชาวรัสเซียในประเทศไทย โดยจัดการประกวดและสัมมนา

В Таиланде говорили об истории появления Дня народного единства.