โครงการของเรา

องค์กรไม่แสวงผลกำไร มูลนิธิเพื่อการกุศล รู้สิช สมาคม รู้สิช (The Rusich Association)

การให้ความช่วยเหลือให้กับประชาชนชาวไทยที่ได้รับความเสียหายจากการระบาดโรคโควิด มากกว่า 5000 คน

2020-2021

การให้ความช่วยเหลือให้กับประชาชนชาวไทยที่ได้รับความเสียหายจากการระบาดโรคโควิด มากกว่า 5000 คน