โครงการของเรา

องค์กรไม่แสวงผลกำไร มูลนิธิเพื่อการกุศล รู้สิช สมาคม รู้สิช (The Rusich Association)

การเข้าร่วม สัปดาห์รัสเซีย ที่จัดทุกปีที่กรุงเทพฯ

2021 – ปัจจุบัน

การเข้าร่วม สัปดาห์รัสเซีย ที่จัดทุกปีที่กรุงเทพฯ ที่จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหมาวิทยาลัย การแสดงฝีมือของศิษย์ของสมาคมศิลปะการต่อสู้ รู้สิช คลับ

Традиционная «Русская неделя» прошла в Бангкоке.