โครงการของเรา

องค์กรไม่แสวงผลกำไร มูลนิธิเพื่อการกุศล รู้สิช สมาคม รู้สิช (The Rusich Association)

การอุปถัมภ์ศูนย์เด็กกำพร้า ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด

2020 – ปัจจุบัน

การอุปการะและการอุปถัมภ์อย่างต่อเนื่องให้กับสถาบันเลี้ยงเด็กกำพร้า ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด เมืองพัทยา จังหวัตชลบุรี จัดการหาทุนเพื่อนำส่งให้ผู้บริหารศูงนย์เลี้ยงเด็กกำพร้า จัดการอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับเด็กไทยในการป้องกันตัวพื้นฐานและการต่อสู้มือเปล่า โดยโค้ชจากสโมสรศิลปะต่อสู้ รู้สิช คลับ (Rusich Club)

WBC Cares visits Anti Human Trafficking and Child Abuse Center in Pattaya Cholburi.
บริษัทcharity ร่วมกับกลุ่มบิ๊กไบค์ พัทยาจัดระดมทุนให้ศูนย์มูลนิธิพัฒนาการคุ่มครองเด็กถูกละเมิดทางเพศบ้านครูจา