โครงการของเรา

องค์กรไม่แสวงผลกำไร มูลนิธิเพื่อการกุศล รู้สิช สมาคม รู้สิช (The Rusich Association)

การฉลองวันแห่งชาติรัสเซีย

2017 – ปัจจุบัน

การฉลองวันแห่งชาติรัสเซียกับชาวรัสเซียในประเทศไทย โดยจัดการประกวดและสัมมนา

В Таиланде соотечественники отпраздновали День России.